Isaac Grünewald

1889–1946

Isaac Hirsche Grünewald föddes i Stockholm år 1889. Han var en svensk bildkonstnär och keramiker samt professor vid konstakademien i Stockholm mellan åren 1932-1942.

Han hade en ledande ställning i den svenska moderniströrelsen under 1910-talet och blev dess företrädare i Sveriges samtida konstdebatt.

Stilleben med amaryllis klubbades för 106000 kr hos Göteborgs Auktionsverk

Grünewald var elev vid konstnärsförbundet skola och vid Académie Matisse i Paris. Andra elever som studerade där bör nämnas är Einar Jolin, Sigrid Hjertén och Edward Hald.

1909 debuterade Grunewald vid ‘’De Ungas’’ samlingsutställning.

Han betraktade sig själv som en expressionist då hans fokus låg på konstens uttryck. Paul Cézanne och Sigrid Hjertén, hans sedermera fru, är några av hans inspirationskällor.

1911 gifte sig Isaac med Sigrid Hjertén som han var gift med mellan åren 1911-1937.

1912 bildar Isaac, Sigrid och Nils Dardel gruppen De åtta med den uppmärksammade utställning på Salong Joël på Hamngatan i Stockholm. Tanken var att de skulle ha en grupp med ‘’elitmålare’’ efter ‘’De Unga’’, i gruppen ingick förutom grundfigurerna även Einar Jolin, Leander Engström, Gösta Sandels, Tor Bjurström och tillslut även Birger Simonsson.

Tor Bjurström och Isaac Grünewald kommer att under de följande decennierna spela en viktig roll i svenskt konstliv, i synnerhet som lärare och debattörer.

Grünewald komponerade även kostymer och scenbilder till operan.

Isaac Grünewalds stadsliv skildras ofta från ett fågelperspektiv. Han använder alla regnbågens klara färger. Motiv i överraskande vinklar, allt från utsikter, parker och interiörer är ofta förekommande

Under 1910-talets är han påtagligt påverkad av Matisse efter sina studier, där för att under 1920-talets ändra sin stil. Landskap och stadsvyer målades direkt inför motivet.

Isaac gifter om sig 1937 med Märta Grundell. Efter skilsmässan med Sigrid samma år.

År 1942 öppnar han Grünewalds målarskola i sin gamla ateljé vid slussen i Stockholm. Ett flertalet konstnär gjorde sina studier där för att nämna några så har Carl-Harry Stålhane och Hans Hedberg gått i lära där.

Grundutbildning som han driver fram till sin död 1946. Då han tragisk omkommer i en flygolycka.