Integritetspolicy

Auction Network Sweden AB, 556859-5150, ("Auctionet") värnar om att skydda våra användares personliga integritet. Vi har därför utformat denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av vår webbplats auctionet.com ("Webbplatsen") och för att kunna tillhandahålla vår elektroniska marknadsplats ("Tjänsten").

Med personuppgifter avses enligt personuppgiftslagen (1998:204) all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Auctionet är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen och använda Tjänsten accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy och ger ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Denna Integritetspolicy utgör en del av Auctionets användarvillkor. Nedan används samma definitioner som i Användarvillkoren om inget annat anges.

1 Vilka personuppgifter och annan information vi samlar in

1.1 Vid registrering av användarkonto

När du registrerar ett användarkonto på Webbplatsen för användning av Tjänsten sparar vi information om ditt för- och efternamn, samt din e-postadress.

1.2 Vid användning av Tjänsten

Vi sparar automatiskt viss information när du använder Tjänsten, bland annat om hur du använder Tjänsten, såsom (i) sökningar du gör i Tjänsten och (ii) teknisk information, vilket kan inkludera vilka webbadresser (URL) du besöker, din IP-adress, vilken webbläsare, samt vilket operativsystem du använder. Vi använder även cookies på vår webbplats för att samla in denna information, se nedan i avsnitt 6.

För att kunna lägga ett bud via Tjänsten måste du komplettera den information som du lämnat vid registrering med ditt personnummer och adressuppgifter. Ditt personnummer sparar vi för att säkert kunna identifiera dig.

1.3 Betalningsinformation

Vid betalning via Tjänsten samlar vi även in sådan information som är nödvändig för behandla din betalning, såsom namn, adress och betalkortsinformation. Vi kan även komma att spara information om din betalningshistorik.

1.4 Vid marknadsundersökningar och liknande

Om du deltar i marknadsundersökningar eller liknande som vi eller tredje parter genomför för vår räkning kan vi komma att samla ytterligare uppgifter utöver vad som anges i denna Integritetspolicy. Denna information kan även komma att kombineras med den övriga information du lämnat exempelvis vid registrering på Webbplatsen och användningen av Tjänsten. Vilken information vi samlar in anges i samband med marknadsundersökningen.

1.5 Övrigt

Slutligen kan vi komma att komplettera den information du lämnat med information från olika offentliga register.

2 Hur vi använder informationen vi samlar in

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att ge dig tillgång till och för att administrera Tjänsten och Webbplatsen, för att se till att Tjänsten och vår Webbplats fungerar tillfredsställande och för att utveckla och förbättra vår Webbplats och Tjänst. Vi kan även komma att använda den information vi samlar in för fakturering och för att administrera betalningar som görs via Tjänsten. Vidare kan vi komma att använda din information för att kommunicera med dig angående vår Webbplats och Tjänst, för marknadsföringsändamål, samt för övriga ändamål som framgår av denna Integritetspolicy. Detta inkluderar reklam från 3:e part och innefattar även alkohol och vinerbjudanden.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra användare.

3 Säkerhet

Vi värnar om att skydda våra användares information och personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

Det lösenord du valt för att använda Tjänsten skyddar ditt användarkonto. Du bör därför välja ett unikt och starkt lösenord, samt logga ut från Tjänsten när du inte längre använder Tjänsten. Om du misstänker att någon obehörig har fått information om ditt lösenord eller tillgång till ditt användarkonto måste du omedelbart ändra ditt lösenord. Detta gör du enklast under Mina Sidor – Inställningar i Tjänsten.

4 Utlämning av information till tredje parter

Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till olika tredje parter enligt följande.

4.1 Auktionsföretag

För att kunna tillhandahålla Tjänsten samarbetar Auctionet med olika Auktionsföretag. Vi kan därför komma att lämna ut viss information, inklusive dina personuppgifter, till Auktionsföretag i samband med administration av köp av Auktionsobjekt.

4.2 Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer till exempel för att tillhandahålla Tjänsten (webbhotell), administrera transport av Auktionsobjektet, kommunicera med dig genom nyhetsbrev eller på annat sätt (såsom för marknadsföringsändamål), eller för att genomföra användarundersökningar eller nöjdhetsenkäter. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Auctionet.

4.3 Övriga

Auctionet kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen, exempelvis i en rättstvist; eller för (c) att skydda våra användare.
Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

5 personer under 18 år

Vi samlar inte medveten in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år ber vi dig att inte använda Tjänsten och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

6 användning av Cookies och liknande teknologier

6.1 Vad är cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik.

6.2 Hur vi använder cookies

Auctionet använder cookies för följande ändamål.

Vi använder sessions- och autentiseringscookies för att göra det möjligt att kontrollera och hålla reda på vilka användare som är inloggade i Tjänsten.

Vi använder cookies för att mäta hur Tjänsten och Webbplatsen fungerar och används, samt för att samla in besöksstatistik i syfte att kontinuerligt förbättra och utveckla vår Tjänst och Hemsida. För detta ändamål använder vi bland annat Google Analytics. Informationen som genereras genom din användning av Tjänsten och Webbplatsen kan således komma att vidarebefordras till Googles servrar, som kan vara belägna i ett tredje land (t.ex. USA). Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Se Googles säkerhetspolicy.

Funktionella cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla Tjänsten på det sätt som du begärm exempelvis för att komma ihåg ditt användarnamn och hur du anpassat Webbplatsen och Tjänsten, samt för att tillhandahålla rätt språkversion och ange korrekt valuta vid användning av Webbplatsen och Tjänsten.

Genom att använda vår Webbplats och vår Tjänst samtycker du till vår användning av cookies för de ändamål som angivits ovan. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta vid besök på webbplatsen kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Webbplatsen eller Tjänsten inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

7 Lagring av personuppgifter

Auctionet sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

8 samtycke till Överföring av information till tredje land

För att tillhandahålla Tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EES-området. Genom att registrera dig på Webbplatsen och använda vår Tjänst samtycker du uttryckligen till detta.

9 Tillgång till personuppgifter

Du kan när som helst ändra viss information som vi lagrar om dig under Mina Sidor - Inställningar i Tjänsten.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till oss, se adress angiven i avsnitt 11 nedan. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.

Du har även rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss på adressen eller e-postadressen nedan. Vidare har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att avregistrera ditt användarkonto.

10 Tillägg till och ändring av denna Integritetspolicy

Auctionet kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Auctionet kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna efter utgången av 30 dagar efter ändringen om du därefter fortsätter att använda vår Webbplats och Tjänst.

11 Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande e-postadress: support@auctionet.com.

Senast uppdaterad: 2014-04-01.