Halmstadgruppen

1929–1979

Halmstadgruppen

Halmstadgruppen var en svensk konstnärsgrupp som bestod av konstnärerna Sven Jonson, Esaias Thorén, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner samt bröderna Axel Olson och Erik Olson.

Medlemmarna i Halmstadgruppen var under 1920-talet kubister men kom att tillsammans under 1930-talet introducera surrealismen i Sverige. Konstnärerna i gruppen insåg att det var en styrka och fördel att organisera sig och ställa ut tillsammans och deras första samlingsutställning hölls i Göteborgs konsthall 1930. De deltog även vid utställningen ”Kubisme=Surrealism” i Köpenhamn 1935.

Namnet Halmstadgruppen kom av att merparten av konstnärerna hade sina rötter i Halmstad och flera var även bosatta i området Söndrum strax utanför Halmstad. Det ledde till att de även kopplades ihop med den så kallade Söndrumkolonin under 1940/50-talen, ett kulturkollektiv där bland annat Carl Fredrik Reuterswärd och Sven "X:et" Erixson var involverade.

Gruppen höll ihop sin ursprungliga sammansättning ända till Stellan Mörners död 1979.
Under deras levnad så instiftades en permanent utställningslokal på Mjellby konstmuseum i Halmstad som innehåller en stor samling av deras konst