Axel Olson

1899–1986

Karl Axel Bernhard Olson föddes 1899 i Halmstad och var en svensk målare, tecknare och grafiker, som tillhörde Halmstadgruppen.

Axel Olson växte upp under enkla förhållande. 1915 bildade han gruppen Gnistan tillsammans med brodern Erik Olson och Kusinen Waldemar Lorentzon. På 1920-talet flyttar Olson till Berlin och blir elev till Alexander Archipenko, en rysk skulptör och målare. Där blev han bekant med kontinentens avantgardemåleri som kubism, futurism och konstruktivism.

År 1924 återvände Axel Olson till Halmstad, där han bildade och blev lärare för gruppen De unga tillsammans med Sven Jonson och Esaias Thorén.

Halmstadgruppens första gemensamma utställning fanns den här målningen med. Halmstads Auktionskammare auktionera ut den 2015 och då klubbades målning för 40000 kr .

Halmstadgruppen bildades år 1929 där Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Erik Olson och Esaias Thorén även ingick.

År 1948 reste Axel Olson till Paris och kom där i kontakt med fransk nonfigurativ konst som satte spår i hans måleri. Under 1960-talet återknöt han till ett surrealistiskt bildspråk. Hans senare motivinspiration kommer från den halländska kusten där båtar, fiskeredskap, musslor och snäckor är ofta förekommande.

Han finns bland annat representerad på Nationalmuseum och Moderna museet