Esaias Thorén

1901–1981

Esaias Thorén föddes i Halmstad 1901 och var en av medlemmarna i konstnärsgruppen ”Halmstadgruppen”. Från början ville Thorén egentligen bli musiker men efter att ha sett en målning av GAN(Gösta Adrian-Nilsson) blev han intresserad av måleri och bestämde sig för att ägna sig åt det.

1923 träffade Esaias Thorén konstnären Sven Jonson, ytterligare en blivande medlem i Halmstadgruppen, och tillsammans bildade de konstnärsgruppen De Unga. Under 1920-talet företog de studieresor till bland annat Paris och ägnade sig främst åt den kubistiska konsten.

1929 bildade Esaias Thorén tillsammans med sin vän Sven Jonson, sin tidigare lärare Axel Olson samt Waldemar Lorentzon, Erik Olson och Stellan Mörner konstnärsgruppen Halmstadgruppen. Tillsammans hade de sin första gemensamma utställning 1930. Samma år deltog Esaias Thorén i Otto G. Carlsunds utställning Art Concret i Stockholm.
Året efter, 1931, så studerade Esaias Thorén grafik på Konsthögskolan i Stockholm. Just grafiken är något som både han och övriga medlemmar i Halmstadgruppen blivit väldigt kända. Tillsammans gjorde medlemmarna flera gemensamma grafiska mappar.

Under 1930-talet övergav Esaias Thorén, likt övriga medlemmar i Halmstadgruppen, det kubistiska måleriet och ägnade sig istället åt en mer surrealistiskt influerad konst.

I senare delen av livet rörde sig Esaias Thorén bort även från det surrealistiska måleriet och ägnade sig åt ett mer stillebenliknande måleri. Ofta med strandfynd, duvor och ansikten bland motivvalen. Esaias Thorén avled 1981.