Bokkvalitén 2018

lördag 2 juni 2018 kl. 09:00 EDT (1 - 184)

Visning och auktion: Crafoord Auktioner
Visning/Viewing: 28-29/5 (kl 13-18), 30/5 (kl 13-19), 1/6 (kl 13-18), 2/6 (kl 10-15)
Auktion: Direkt efter avslutad kvalitetsauktion, dock tidigast 15.00