Ångerrätt

Ja, ångerrätt gäller enligt Distansavtalslagen. Läs mer i våra villkor.

För det fall auktionsobjekt har sålts genom auktion som enbart skett på distans har kund i egenskap av konsument ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59).

Slagauktioner

Observera att kund inte har någon ångerrätt vid köp av auktionsobjekt på auktion där det går att närvara både på plats och på distans (slagauktion).

Hur man utnyttjar sin ångerrätt

Kund som önskar nyttja sin ångerrätt ska meddela Auctionet eller det säljande auktionshuset inom en ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag kunden fått det köpta auktionsobjektet. Kontakta oss här.

Ångrat köp och returer

Efter ångrat köp ska kunden på egen bekostnad returnera auktionsobjektet inom fjorton (14) dagar direkt till det säljande auktionshusets adress - observera att det inte får skickas till paketombud.

Konsekvenser av att inte återlämna auktionsobjektet

Om auktionsobjektet inte har returnerats inom fjorton (14) dagar från det att kunden har meddelat oss om ångerrättens utnyttjande, anses kunden fortfarande bunden av köpet och ingen återbetalning kommer att ske.

Returprocess

När föremålet skickas tillbaka måste det skickas direkt till auktionshusets adress, inte till något postombud, eftersom vi inte kan verifiera att auktionshuset kan hämta ut föremålet.

Retur av auktionsobjekt får inte ske mot postförskott. Kunden står för risken att auktionsobjektet skadas, eller kommer bort under returen och är skyldig att paketera och hantera auktionsobjektet så att det inte skadas under transporten.

Missbruk av ångerrätt

För att skydda våra säljare så reserverar vi oss rätten att spärra konton från vidare budgivning, om de nyttjar ångerrätten flera gånger. Självklart påverkar detta inte din möjlighet att reklamera väsentliga fel enligt vår garanti.

Returtransport

Vi kan i dagsläget inte erbjuda returtransport av ångerrätt utan detta måste ordnas separat av köpare direkt till auktionshuset.


Letar du efter något annat?