Olle Agnell

1923–2015

Vi har ingen biografi för Olle Agnell just nu, men titta tillbaka snart!