Otte Sköld

1894–1958

Biografi

Joseph Adolf Johannes Sköld, känd som Otte Sköld föddes 1894 i Kina och var svensk målare, tecknare och grafiker

Han var elev vid Althins målarskola, vid Carl Wilhelmsons målarskola och vid Tekniska skolan i Stockholm. Han bedrev konstnärlig verksamhet i Köpenhamn och i Paris.
Tjänstgjorde som lärare vid Académie Montparnasse och vid Maison Watteau i Paris.

Otte Sköld bedrev konstutbildning under en stor del av sitt liv. År 1928 startade han och Åke Pernby Otte Skölds målarskola.

Han var professor i figurmålning vid Konsthögskolan och senare professor i måleri. Sköld utnämndes till direktör för Konsthögskolan 1941.
Han såg också till att några av landets främsta konstnärer, bland andra Sven "X:et" Erixson, Eric Grate och Ragnar Sandberg knöts som professorer till Konsthögskolan.

Otte Sköld målade till en början i en dekorativ, kubistisk stil med vissa futuristiska inslag. Sköld blev sedan representant för den nya sakligheten och målade detaljerade fönsterutsikter, stilleben och porträtt.

Sköld finns representerad vid bland annat Nationalmuseum, Moderna museet, och Norrköpings konstmuseum.