Sven Ljungberg

1913–2010

Vi har ingen biografi för Sven Ljungberg just nu, men titta tillbaka snart!