Press

2017-06-09: Petri Heinonen ny VD på Crafoord Auktioner i Lund

Crafoord Auktioner har nyligen rekryterat Petri Heinonen som ny verkställande direktör.

2017-04-11: Crafoord Auktioner i Lund byter ägare

Auctionet.com förvärvar Crafoord Auktioner, södra Sveriges främsta auktionshus. Crafoord Auktioner har sedan 2009 varit ett fristående dotterbolag till Uppsala Auktionskammare och förvärvas nu av Auctionet.com.

2016-11-22: Kungen har gjort en tavla!

Denna gång är det emellertid inte en tavla av vår nuvarande kung utan en tavla av Gustav III det handlar om. Tavlan, en så kallad tuschlavering, föreställer ett flod- och bergslandskap med byggnader och figurer och ligger nu ute på auktion på Auctionet.com.

2016-11-02: Rekordintresse för unikt Jämtlandsskåp

Jämtlandsskåp har på senare år kommit att bli allt mer eftertraktade och i veckan klubbades ett skåp tillverkat i Haga, i Lockne socken i Jämtland, för hela 136 500 kronor på Auctionet.com.