När du bjuder på en auktion kan du välja att fylla i ditt maxbud. Maxbudet är det belopp du som mest kan tänka dig att betala just nu.

Auctionets automatiska budagent bjuder lägsta möjliga belopp åt dig hela tiden, men aldrig högre än ditt maxbud. Så det bud som är lagt för din räkning just nu kan vara lägre än ditt maxbud. Ditt maxbud visas vid budformuläret när du är inloggad.

Om du är den första att bjuda på en auktion utan bevakningspris så kommer budagenten att bjuda auktionens lägsta möjliga startbud.

Om du bjuder på en auktion med bevakningspris så kommer budagenten försöka bjuda lika högt som bevakningsprisets belopp, så att du kan vinna auktionen. Men den bjuder aldrig högre än ditt maxbelopp.

Om någon bjuder emot dig försöker budagenten bjuda ett budsteg högre så att du kan vinna auktionen. Men den bjuder återigen aldrig högre än ditt maxbelopp.

Under auktionens gång kan du när som helst ändra ditt maxbud genom att bjuda ett annat belopp. Även om du höjer ditt maxbud kommer du aldrig att bjuda mot dig själv.

Du kan också sänka beloppet, men aldrig lägre än det högsta beloppet som budagenten redan bjudit.

Om två budgivare hamnar på samma bud vinner den som lade eller ändrade sitt maxbud tidigast. Så det är en bra idé att lägga sitt högsta maxbud så tidigt som möjligt.