Hur anmäler jag en transportskada?

Föremålet är försäkrat under auktionshusets försäkring så länge det befinner sig på auktionshuset. Så snart föremålet hämtas ut av kunden eller vid beställning av transport genom Auctionet eller annan extern transportör övergår ansvaret till kunden.

För att kunna begära ersättning för skadat föremål måste du i samband med avhämtning meddela detta till utlämningsstället, samt dokumentera (fotografera) skadan. Föremål som "tas hem" utan att meddela utlämningsstället samt dokumenteras kommer ej kunna ersättas. Om du valt paketleverans som fraktalternativ måste du anmäla transportskadan samt dokumentera (fotografera) skadan inom 24 timmar eller senast nästkommande vardag efter mottagandet för att försäkringen skall gälla.

Har du köpt en allriskförsäkring så görs skadeanmälan via Länsförsäkringars formulär

Om du inte har köpt en försäkring utan istället godkänt NSAB2000 så gör du en skadeanmälan direkt till Auctionets support.


Letar du efter något annat?