Den första som bjuder på en auktion måste minst lägga det startbud som anges vid budrutan. Startbudet är ofta runt 30 EUR / 300 DKK / 25 GBP / 300 SEK.

Efter det måste varje budgivare bjuda högre än ledande bud, enligt en så kallad budstege.

Budstegen kan skilja sig mellan nätauktioner och slagauktioner.

Nätauktioner

Budstege i SEK och DKK

Om ledande bud är… …måste du höja med minst
Upp till 999 SEK/DKK 50 SEK/DKK
1 000–1 999 100
2 000–4 999 200
5 000–19 999 500
20 000-29 999 1 000
30 000-99 999 2 000
100 000-499 999 5 000
500 000-999 999 10 000
1 000 000 och uppåt 25 000

Budstege i EUR och GBP

Om ledande bud är … …måste du höja med minst
Upp till 99 EUR/GBP 5 EUR/GBP
100–199 10
200–499 20
500–1 999 50
2 000-2 999 100
3 000-9 999 200
10 000-49 999 500
50 000-99 999 1 000
100 000 och uppåt 2 500

Du behöver inte bjuda jämna belopp. Du kan bjuda t.ex. 350 SEK eller 9 001 SEK så länge det är högre än lägsta tillåtna belopp.

Budstegen bestämmer vilket belopp du som lägst får skriva in som ditt maxbud. Du måste bjuda minst ett budsteg högre än ledande bud. När vår automatiska budagent bjuder åt dig (högst upp till ditt maxbud) så följer den också budstegen i varje höjning.

Exempel: Om någon annan lagt ett maxbud på 300 SEK så måste du bjuda minst 350 SEK enligt budstegen. Om du då skriver in ett maxbud på 5 000 SEK blir ditt ledande bud just 350 SEK. Om någon annan sen bjuder 2000 SEK blir ditt ledande bud 2200 SEK enligt budstegen.

Öppen förhandsbudgivning vid slagauktion

Vid en öppen förhandsbudgivning i samband med en slagauktion måste budet vara ett jämnt belopp. Slagauktioner har även en annan budstege än onlineauktioner.

Budstege i SEK och DKK

Om ledande bud är… …måste du höja med minst
Upp till 999 SEK/DKK 50 SEK/DKK
1 000–4 999 200
5 000–9 999 500
10 000–19 999 1 000
20 000-49 999 2 000
50 000-199 999 5 000
200 000-499 999 10 000
500 000-999 999 20 000
1 000 000- 50 000

Budstege i EUR

Om ledande bud är … …måste du höja med minst
Upp till 99 EUR 5 EUR
100–199 10
200–499 20
500–1 999 50
2 000-2 999 100
3 000-4 999 200
5 000-9 999 500
10 000-19 999 1 000
20 000-49 999 2 500
50 000 och uppåt 5 000

Budstege i GBP

Om ledande bud är … …måste du höja med minst
Upp till 99 GBP 5 GBP
100–199 10
200–499 20
500–999 50
1 000–1 999 100
2 000-4 999 200
5 000-9 999 500
10 000-19 999 1 000
20 000-49 999 2 000
50 000 och uppåt 5 000

Under bevakningspriset

Om du skriver in ett maxbud som är under auktionens bevakningspris så kommer ett bud att läggas på hela ditt maxbudbelopp, även om det är högre än nästa bud i budstegen.

Eftersom det är under bevakningspriset så kommer du inte kunna vinna auktionen om du inte höjer ditt bud ytterligare.

Anledningen är att det vore konstigt att ha ett lagt bud som inte kan vinna, om man sagt att man är villig att lägga ett högre bud. Istället visar vi det högre budet och att det inte når upp till bevakningspriset.

Exempel: Om någon annan lagt ett maxbud på 300 SEK så måste du bjuda minst 350 SEK enligt budstegen. Om du då skriver in ett maxbud på 5 000 SEK, och föremålet har ett bevakningspris på ett ännu högre belopp, så blir ditt ledande bud just 5 000 SEK.

Samma sak gäller om du bjuder exakt samma belopp som bevakningspriset: då bjuder vi exakt det beloppet.

Om du bjuder över bevakningspriset så gäller budstegen.


Letar du efter något annat?