Det finns två situationer när det kan vara två (eller flera) bud i rad från samma budgivare:

Bud under bevakning

Om ett föremål har ett bevakningspris så måste buden komma över ett visst belopp för att säljaren ska gå med på att sälja föremålet.

Om budgivaren får veta att deras bud var under bevakningspriset så kan de försöka igen, tills de kommer över det.

Autobud

Om en budgivare lagt ett högt maxbud så bjuder vi automatiskt å dennes vägnar om det kommer in ytterligare bud.

Om detta nya bud är högre än den förste budgivarens maxbud, så kommer vi först lägga maxbudet åt den förste budgivaren, innan det nya, högre budet läggs på nästa budstegsbelopp.

Maxbudet läggs automatiskt hela vägen så snävt som möjligt över motståndarens bud.