Fotoauktion till förmån för gatubarn i Nepal

På ett hem i Lubhoo utanför Katmandu bor f.d gatubarn medan hjälporganisationen Voice of Children försöker spåra familj och anhöriga. Voice of Children är Childhood Foundations partner i Nepal.

Tomten runt centret är ej iordninggjord. Här vill vi på Green Little Fingers skapa en mer stimulerande och gladare utemiljö där barnen ges möjlighet att läka emotionellt från svåra upplevelser.

För att samla in pengar till projektet hålls den 11-18 december en fotoauktion på Auctionet.com. Bilderna har skänkts av ett tjugotal av Sveriges absolut främsta fotografer. Intäkterna går oavkortat till ett särskilt konto som upprättats för Green Little Fingers projekt.

Vi bakom Green Little Fingers heter Marie Lindfors, trädgårdsmästare/fotomodell, och Elisabeth Lövgren, trädgårdsdesigner/set designer. Vår tanke är att använda våra kunskaper och vårt engagemang till att skapa bättre miljöer för behövande barn genom trädgårdar i olika former. Det kan vara en odling, en fotbollsplan, en plats för lek eller en fin plats för avkoppling. Oavsett vilket är tanken alltid att den skall vara i terapeutiskt syfte.
Tack på förhand för ditt stöd!

Green Little Fingers

Stort tack till Link Image Art Edition och Mia Bengtsson-Plynning för hjälp med katalogisering samt till Tom Österman på Auctionet.com och Auktionshuset Kolonn som ideellt ställt upp för denna auktion.