Frans Wilhelm Johansson, 1851-1922

En pionjär inom egnahemsrörelsen

Jonas Frans Wilhelm Johansson föddes den 19 december 1851 i Vimarka i Vårdsberg. Han var äldst av nio syskon och lärde som ung till kakelugnsmakare. År 1874 flyttade han till Stockholm där han gifte sig, 1881, 30 år gammal, med den tre år äldre Wendela Lilja. År 1885 återkom de båda till Östergötland där de först bodde i Vadstena. Efter bara ett år flyttade de vidare till hennes föräldrahem i Kristberg för att 1893 slutligen hamna i Motala. Tillsammans fick paret tre söner.

Johansson hade sett att små jordbruk, som var stora nog att försörja en familj, många gånger sköttes bättre än större. Då myndigheterna inte uppmuntrade delning av större jordbruk födde detta hos honom tanken att göra sådana små men bärbara jordbruk möjliga och samtidigt skapa möjligheter till lån för "egnahemsägare". Tanken var att man skulle köpa större gårdar och stycka upp i flera mindre lotter.

Ett första försök gjordes 1890 i Godegård socken. Ett nytt mer lyckosamt genomfördes i Kristberg 1892, där två filialer bildades, i Skalleby och i Karlström. Snart tillkom flera filialer och 1893 bildades en centralstyrelse i Motala och föreningen fick namnet Motala Egna hem u p a. Försöket blev en framgång och snart bildades filialer i en explosionsartad utveckling. Redan på 1890-talet var de över 80. 1904 var de uppe i 133 och på 1920-talet var det 164 st filialer. Dessa var spridda runt om i länet och även i andra län, som t.ex. Närke, Västergötland och Södermanland

Johansson själv hade inte talets gåva och passade ej i rollen som agitator. I stället iklädde han sig rollen som föreningens kassör, vilket han skötte med stor duglighet i många år. Han beskrivs som godmodig, tillgänglig och meddelsam, och det mest utmärkande för honom var hans sega energi. Han gav inte upp inför de svårigheter som tornade upp sig. Han besatt framför allt stor organisationsförmåga och hade så att säga planerna färdiga i sitt huvud.

Kanske var det hans sinne för ordning och organisation som även väckte hans intresse inom numismatik. Som myntsamlare så krävs nämligen dessa egenskaper så att man kan hålla ordning på sin samling. Frans Wilhelm Johansson samlade mynt under större delen av sitt liv och samlingen gick därefter i arv inom familjen.

Det är nu delar ur denna samling som vi på Gomer & Andersson stolt presenterar.