Edvin Ollers

1888–1959

Edvin Ollers föddes 1888 i Norrtälje och var en svensk konstnär och formgivare.

Ollers studerade vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm och på Göteborgs musei rit- och målarskola (Konsthögskolan Valand) i Göteborg.

Han var en konstindustriell formgivare och målare, som hör till den svenska glaskonstens förnyare.

Ett av hans stora intressen var att studera museernas äldre samlingar och deras formspråk. Detta återspeglas i hans formgivning som bär tydliga spår av äldre svenska traditioner.

År 1917 anställdes han vid Kosta.
Året därpå övergick Ollers till Reijmyre, där han framställde samma typer av glas, och fortsatte 1926 till Elme glasbruk, för vilket han ritade föremål med slipad dekor i sval 20-talsklassicism. Omkring 1930 var Ollers verksam vid Limmared, för att 1931 återgå till Kosta. Han har även arbetat vid Alsterfors, Åfors och Ekenäs glasbruk, samt ritat konst- och brukskeramik för Upsala-Ekeby, tecknade förlagor till tenn för Schreuder & Olsson och silverarbeten för GAB.

Han är representerad på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Statens museum for Kunst i Köpenhamn samt flera länsmuseer.