Gusten Widerbäck

1879–1970

Gusten Widerbäck var en svensk konstnär född i Kalmar 1879.

Hans riktiga namn var egentligen Gustaf men har blivit känd som Gusten. 1881 fick hans far anställning som förskollärare i Uppsala varpå hela familjen flyttade dit. Det är också den staden som Gusten Widerbäck mest förknippas med.

Han studerade musik för Ruben Liljefors, bror till djurmålaren Bruno Liljefors. Gusten Widerbäck hade börjat måla redan i tonåren och Bruno Liljefors uppmanade honom att fortsätta med måleriet.

I Stockholm fick han sedan sin konstnärliga skolning på Konstakademien, bland annat för Per Daniel Holm och senare vid Konstnärsförbundets målarskola.

Gusten Widerbäck är framförallt känd för sina många målningar från Uppsala visande dels stadens gator och torg men framförallt vidsträckta motiv från Uppsalaslätten. Gärna med domkyrkans torn långt bak med slätten framför men även visande små gårdar och annan bebyggelse.

Konstnärsskapet gick i arv och även hans son Erik Widerbäck ägnade sig åt måleriet och skildrade även han återkommande trakterna kring Uppsala.

Gusten Widerbäck finns idag representerad i Nationalmuseum, Kalmar konstmuseum och Uppsala universitet. Han gick bort 1970.