Torsten Hult

1922–2012

Vi har ingen biografi för Torsten Hult just nu, men kolla igen senare!