Evert Taube

1890–1976

Vi har ingen biografi för Evert Taube just nu, men titta tillbaka snart!