Sören Olsson

1914–2002

Vi har ingen biografi för Sören Olsson just nu, men kolla igen senare!