Gustav Rudberg

1915–2001

Biografi

Gustav Rudberg föddes 1915 i Stockholm och var en svensk målare och grafiker.

År 1934 studerade han vid Brandts teckningsskola i Köpenhamn samt för Kræsten Iversen vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1935-1937 samt för Isaac Grünewald vid Konstakademien i Stockholm åren 1937-1943.

''Skuta i ham, Hven'' klubbades för 17500 kr hos Kalmar Auktionsverk.

Rudberg växte delvis upp på ön Hven där han också under sitt vuxna liv bodde och målade under sommarhalvåret.

Kustlandskap och båtar typiska motivval för Rudberg.

Rudberg är känd som Spanien-Gustav eftersom han var en av de första i sin generation att upptäcka Spanien som inspirationskälla.

Rudberg finns representerad vid bland annat Moderna museet, Malmö museum och Kalmar konstmuseum.