Hans J Wegner

1914–2007

Vi har ingen biografi för Hans J Wegner just nu, men titta tillbaka snart!