Lotte Laserstein

1898–1993

Vi har ingen biografi för Lotte Laserstein just nu, men titta tillbaka snart!