Roj Friberg

1934–2016

Vi har ingen biografi för Roj Friberg just nu, men kolla igen senare!