Rumsey’s Auctioneers

Beskrivning

Rumsey's Auctioneers is the purveyor of fine and rare jewellery and prestige watches, as well as items of interest, their showroom in Sherborne, England.

Rumsey's Auctioneers also specialise in providing a personal service for discerning clients, including tailored valuations and expert advice on buying and selling on all aspects of jewellery, watches and items of interest.


Vad vill du värdera?

Bilder eller beskrivning; ange båda för säkrare värdering. Du kan skriva in flera föremål i samma formulär.

Till exempel mått, skick, tillverkare och material.
Fota gärna eventuella stämplar, signaturer samt baksida och undersida.

Kontaktuppgifter

Dina uppgifter används enbart för att kontakta dig om värdering.