Slagauktioner är den traditionella typen av auktion där föremål klubbas på någon fysisk plats inför publik.

Du kan förstås deltaga på plats.

Vissa auktionshus tillåter också budgivning över telefon. Kontakta dem för detta.

På vissa auktioner erbjuds livebudgivning, där du lägger dina bud på nätet medan auktionen pågår.

Inropsuppdrag

Du kan delta på nätet genom att lämna ett s.k. inropsuppdrag (förhandsbud) innan slagauktionen börjar.

Du anger då, precis som för nätauktioner, ett bud på det belopp som du maximalt är beredd att betala för föremålet. När slagauktionen sedan äger rum bjuder vi åt dig, så förmånligt som möjligt, upp till maxbudet.

Vissa slagauktioner har dold förhandsbudgivning. Vi tar emot inropsuppdrag, men ingen budgivning sker förrän på auktionsdagen. Innan auktionsdagen vet du ingenting om andras inropsuppdrag eller om ditt inropsuppdrag överstiger eventuellt bevakningspris.

Andra slagauktioner har öppen förhandsbudgivning. Detta innebär att du och andra budgivare bjuder mot varandra precis som vid en nätauktion. Ni ser hela tiden vem som leder och om bevakningspriset uppnåtts. Du kan fortfarande lägga ett högt maxbud som är dolt för övriga budgivare. Förhandsbudgivningen stängs i samband med att slagauktionen börjar och slutpriset på föremålet fastställs sedan på slagauktionen.

Även vid öppen förhandsbudgivning kan det finnas några sent inkomna dolda förhandsbud.

Under slagauktionen ställs ditt förhandsbud mot andras förhandsbud och mot eventuella bud som läggs på plats under slagauktionen.

Lägg gärna ditt inropsuppdrag så tidigt som möjligt: vid två likadana inropsuppdrag vinner det som inkom först.

Vi slutar acceptera inropsuppdrag en viss tid innan slagauktionen börjar. Den stängningstiden visas på varje föremål. Innan dess kan du lägga och ändra inropsuppdrag.

Auktionsavslut

När slagauktionen är slut måste auktionshuset verifiera budgivningen. Därför kan det dröja någon timme eller någon dag från auktionens slut innan vi skickar ut mail om vunnen budgivning. Auktionshuset kan dock ta betalt och lämna ut tidigare på begäran.


Letar du efter något annat?