Tullverket i Sverige kan komma att ta ut tullavgifter som i regel varierar mellan 0 och 20 % av tullvärdet. Det gäller i regel från länder utanför EU utan frihandelsavtal.

Storbritannien har sen 1 januari 2021 blivit s.k. tredjeland med EU, men med ett frihandelsavtal. Det betyder att föremål som är tillverkade i Storbritannien eller EU är att betrakta som tullfria vid import till ett EU-land.

Företaget som gör tulldeklarationen tar också ut en administrationsavgift.


Letar du efter något annat?