Konton från auktionshusens tidigare system har inte kopierats över till Auctionet. Detta bland annat för att undvika problem med dubletter.

Du kan snabbt och enkelt registrera ett konto på Auctionet. Med det kontot kan du bjuda hos alla anslutna auktionshus.


Letar du efter något annat?