Du måste vara minst 20 år för att bjuda på alkoholhaltiga drycker. Auctionet förbehåller sig rätten att neka budgivning för köpare som inte uppfyller kravet.

Med hänvisning till svensk lag har vi inte möjlighet att transportera alkoholhaltiga drycker till Sverige.