Hur beräknas transportpriset?

Alla föremål kan hämtas på auktionshuset utan någon extra kostnad. Observera att det i regel inte finns packmaterial eller bärhjälp på auktionshuset om inget annat är överenskommet.

Priserna för våra leveranser varierar beroende av många olika faktorer så som storlek, ömtålighet, föremålets värde, vikt, distans, geografisk plats osv.

Du ser alltid priset för de olika transportalternativen innan du lägger bud.
Våra transportpriser kan uppfattas som oskäliga om man jämför med en "vanlig e-handlare" som säljer standardföremål direkt från lagerhyllan.

Auctionet har inga föremål på lagerhyllan utan vi hämtar i regel upp ditt och andras föremål på auktionshuset tillsammans. Föremålen emballeras och bokas senare på våra särskilda packcentraler.

Eftersom Auctionet är i en kraftig tillväxtfas och våra volymer ökar kontinuerligt förhandlar vi hela tiden för att få ner transportpriserna.


Letar du efter något annat?