Varje föremål/parti har ett föremålsnummer som unikt identifierar det. Två olika föremål kommer aldrig ha samma föremålsnummer.

Föremålsnumret står bl.a. på föremålets etikett, om du besöker ett av våra anslutna auktionshus. Du kan söka på föremålsnumret för att direkt hoppa till ett föremål.

Föremål som säljs som en del av en slagauktion har dessutom ett katalognummer. Slagauktionens första föremål har alltid katalognummer 1, nästa föremål har katalognummer 2 och så vidare.

Två föremål i olika slagauktioner kan ha samma katalognummer, men aldrig samma föremålsnummer.