Den som bjuder på en auktion kan skriva in ett maxbud, det högsta de kan tänka sig att bjuda. Sen lägger vår budagent automatiskt lägsta möjliga bud upp till det beloppet.

Om budgivare A till exempel lagt ett maxbud på 1 000 SEK, och auktionens startbud (lägsta möjliga första bud) är angivet som 300 SEK, så kommer budagenten lägga ett första bud på just 300 SEK.

Om du sedan bjuder 400 SEK så kommer budagenten att omedelbart bjuda 500 kr åt budgivare A. Bjuder du 600 SEK så bjuder budagenten direkt 700 SEK.

Om du däremot bjuder till exempel 1 100 SEK så får inte budagenten gå högre, och då blir du inte längre överbjuden.

Du kan inte veta vilket maxbud budgivare A har förrän budgivningen når upp till det beloppet och du ser att det inte läggs fler automatiska bud.

Du kan förstås skriva in ett högre belopp själv och på så vis automatiskt bjuda över andras bud upp till beloppet.


Letar du efter något annat?