När du lägger ett bud måste du alltid öka med minst ett steg i budstegen. Om det ledande budet är 300 SEK så måste du t.ex. bjuda minst 350 SEK – du får inte bjuda 349 SEK.

Men om du väljer att lägga ett högt maxbud tidigt i budgivningen så kan du lägga ett udda belopp, som senare i budgivningen kan leda till ett automatiskt bud som är mindre än ett helt budsteg över föregående bud.

Exempel:

Budgivare A är beredd att bjuda 360 SEK för ett föremål som ännu inte har några bud, och där startbudet är 300 SEK. Hon skriver in sitt maxbud på 360 SEK. Då läggs ett bud på 300 SEK å hennes vägnar.

Nu ser budgivare B att budgivningen är uppe i 300 SEK. Han skriver då in 350 SEK som sitt maxbud. Ett bud på 350 SEK läggs å hans vägnar.

Normalt skulle nästa bud behöva vara 400 SEK, men vår automatiska budagent har inte lov att bjuda mer än 360 SEK åt budgivare A. Därför läggs ett automatiskt bud på 360 SEK åt A, och hon leder nu auktionen igen.

Vi ser alltså alltid till att den med högst maxbud leder, även om det innebär att vi ibland inte kan följa budstegen.