Tänk på att hämta ut ditt föremål då företaget har rätt att sälja om objektet efter 90 dagar för att täcka upplupna kostnader enligt Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.


Letar du efter något annat?