Vad kostar det att köpa via Auctionet.com?

Auktionshus tar ut avgifter som täcker deras omfattande arbete med bl.a. äkthetsbedömning, katalogisering, fotografering eller lagerhantering.

Köparens provision är normalt* 22,5 % ink. moms. Till det kommer en s.k. slagavgift på 8 EUR ink. moms. Avgiften läggs till det vinnande budbeloppet.

Om du t.ex. vinner en auktion med ett bud på 1000 SEK så tillkommer 225 SEK köparprovision och 80 SEK slagavgift. Totalbeloppet blir då 1 305 SEK ink. moms.

På vissa konstföremål tillkommer även s.k. följerätt på 5 % eller lägre. Om följerätt tillkommer anges detta på föremålets sida. Pengarna går till konstnären eller dennes arvtagare och tillfaller inte Auctionet. Läs mer om följerätt.

Totalkostnaden som visas när du bekräftar ditt bud inkluderar ovanstående avgifter. Du kan alltså vara säker på totalkostnaden innan du bekräftar budet.

Transport

Om du inte hämtar föremålet på auktionshuset så tillkommer kostnaden för transport. Kostnaden för olika typer av transport visas på föremålets sida.

Du får naturligtvis själv anlita valfri transportör, men det kan vara svårt att slå våra förmånliga priser.

Ej uthämtade föremål och obetalda fakturor

För föremål som inte avhämtats inom föreskriven tid debiteras en lageravgift om 5 EUR ink. moms/dag.

Vid betalning av faktura efter förfallodatum debiteras lagstadgad påminnelseavgift (5 EUR) samt dröjsmålsränta (8 %) enligt de allmänna villkoren på Auctionet.com.

* Speciell provision

Enstaka föremål kan ha en lägre provision, eller ingen provision, t.ex. vid vissa välgörenhetsauktioner. I så fall framgår det i totalkostnaden som visas när du bekräftar ditt bud.


Letar du efter något annat?