Vinstmarginalbeskattning (VMB) kan under vissa förutsättningar användas för beräkning av hur mycket moms en näringsidkare ska redovisa när den säljer begagnade varor, konstverk och samlarföremål. Om VMB tillämpas beräknas den på skillnaden mellan varans inköpspris och försäljningspris istället för på varans försäljningspris vilket är huvudregeln.

För dig som är privatperson saknar det betydelse om en vara säljs med VMB eller inte.

För dig som är företagare innebär det att du inte kan dra av någon ingående moms på själva varudelen.


Letar du efter något annat?