Vad är startbud?

En auktions "startbud" är det lägsta möjliga belopp som den första budgivaren får lägga.

Beloppet anges när du lägger ett bud.

Startbudet är som lägst 30 EUR, men kan vara högre på vissa auktioner.


Letar du efter något annat?