En auktions "startbud" är det lägsta möjliga belopp som den första budgivaren får lägga.

Beloppet står på varje föremåls sida.

Startbudet är ofta runt 30 EUR, men kan skilja sig lite mellan auktionshus.

Startbudet kan skilja sig från föremålets värdering och bevakningspris.


Letar du efter något annat?