När en budgivare lagt ett maxbud och senare blir överbjuden så bjuder vi automatiskt å dennes vägnar, upp till det maxbudet.

Dessa automatiska bud, som alltså sker i budgivarens frånvaro, kallas autobud och markeras med ett "A" i budlistan.

Du kan hålla muspekaren över "A" för att se när maxbudet lades.