Detta är det konventionella sättet att beskriva förhållandet mellan konstnären och verket.

Pablo Picasso. Auktionshuset bedömer att det är ett originalverk av konstnären.

Pablo Picasso. Replica. Auktionshuset bedömer att verket utförts av konstnären själv, efter sitt eget original.

Pablo Picasso. Tillskriven. Auktionshuset håller det för sannolikt att det är ett originalverk, men vågar inte garantera detta.

Pablo Picasso. Hans ateljé. Auktionshuset bedömer att verket utförts i konstnärens ateljé och eventuellt under dennes överinseende.

Pablo Picasso. Hans krets. Auktionshuset bedömer att verket utförts av annan konstnär men under namngivne konstnärens tid och i hans stil.

Pablo Picasso. Hans efterföljare. Auktionshuset bedömer att verket utförts i konstnärens stil, under konstnärens tid eller senare.

Pablo Picasso. Hans art. Auktionshuset bedömer att det är ett verk i konstnärens stil men utfört senare.

Pablo Picasso. Efter. Auktionshuset bedömer att verket utförts av en annan konstnär, baserat på ett originalverk av den namngivna konstnären.


Letar du efter något annat?