Vad är följerätt?

Följerätt kallas även droit de suite eller konstnärsavgift.

Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Den är en upphovsrättslig ersättning till konstnären under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled.

Avgiften beräknas på klubbat pris och betalas på köparfakturan.

Beloppet är 5 % av klubbat pris eller lägre. Beräkningen funkar nästan likadant i alla länder. Om du vill läsa mer:

Det står angivet på varje föremåls sida på Auctionet om föremålet omfattas av följerätt.


Letar du efter något annat?