Vad är följerätt?

Följerätt kallas även droit de suite eller konstnärsavgift.

Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Den är en upphovsrättslig ersättning till konstnären under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled.

Avgiften betalas normalt på köparfakturan, men om föremålet säljs av ett spanskt auktionshus betalas den istället av säljaren.

Beloppet är 5 % av klubbat pris, om slutpriset överstiger 2 625 kronor (2023). Beräkningen funkar nästan likadant i alla länder. Om du vill läsa mer:

Det står angivet på varje föremåls sida på Auctionet om föremålet omfattas av följerätt som köparen ska betala.

Eventuell följerätt är också med i det totalbelopp du ser innan du bekräftar ditt bud.


Letar du efter något annat?