Biografi

Gustaf Möllenborg var en svensk silversmed.

Som 13-åring blev Gustaf Möllenborg lärgosse hos en silversmed i Växjö, och sökte sig efter några år vidare till en guldsmed i Jönköping. Där blev han gesäll 1817.

Två år senare flyttade han till Stockholm, där han efter en tid blev godkänd som guldsmedsmästare och kunde öppna sin egen verkstad 1823.

Verkstaden på Drottninggatan i Stockholm blev under 1840-talet Sveriges största producent av guld- och silvervaror. Firman fanns kvar ända fram till 1927, då alla inventarier skänktes till Nordiska Museet.

Idag finns föremål av Gustaf Möllenborg i bland annat Nationalmuseums samlingar.

Har du ett föremål av Gustaf Möllenborg hemma?
Kontakta oss för att få en aktuell värdering helt gratis.