Leo Reis

1926–2001

Biografi

Leo Reis var en svensk konstnär.

Efter studier vid Skånska målarskolan i Malmö och Valands målarskola i Göteborg gjorde Leo Reis studieresor till Frankrike, Spanien och Italien.
Skånes konstförenings höstsalong i Malmö 1944 blev hans första framträdande, och han omnämndes som en av de mest lovande debutanterna.

I början av sin konstnärliga bana ägnade sig Leo Reis främst åt naturalistiska porträtt, landskap och stilleben. I början av 1950-talet gjorde han dock en stilistisk omställning och anslöt sig till den konkreta konstens ideal. Motiven övergick till konkreta figurkompositioner i olja. Han tillhörde konstnärsgrupperna Auragruppen och Konkret konstruktivism i Skåne.

Han gjorde också experimentell film, där han experimenterade med speglar och prismor.

Leo Reis är representerad på bland annat Malmö museum och Ystads konstmuseum.