Anna Petrus

1886–1949

Biografi

Anna Petrus var en industridesigner och skulptör, bland annat känd för sin formgivning för Svenskt Tenn.

För snart hundra år sedan blev Anna Petrus en pionjär som formgivare för bland annat Svenskt Tenn och Näfveqvarns bruk. Hon beskrivs som en självständig och stark personlighet, modern för sin tid och drevs av passion för sitt arbete.

Anna Petrus vas Janushuvud för Svenskt Tenn formgavs 1927, och produceras än idag.

Anna Petrus föddes som Anna Petersson i Uppsala 1886 som dotter till en medicinprofessor och en grevinna. Hennes mamma dog när hon var 11 år och hon ärvde då en smärre förmögenhet, vilket gjorde henne ekonomiskt oberoende. Hon kunde därför tidigt resa utomlands och utbilda sig i London, och göra resor till bland annat Italien och Frankrike.

Efternamnet Petrus tog hon under skoltiden på Konsthögskolan, där hon började efter sin studietid i London. Hennes egentliga debut ägde rum 1916 på Konstföreningen i Stockholm, med skulpturer i gips, brons och marmor. Det riktigt stora internationella genombrottet kom dock med världsutställningen i Paris 1925, där hon visade föremål i tenn och gjutjärn och blev en del av den svenska art décon, även kallad Swedish Grace.

Anna Petrus och Svenskt Tenn

Tenn hade varit omodern en längre tid. Det var ett material som förknippades med tradition och hantverk, inte med framtid och förnyelse. Svensk tennframställning hade under lång tid skyddats genom det gamla skråväsendet som kontrollerat produktionen. Kvaliteten och skickligheten hade bevarats, men bruksföremålen och formerna såg likadana ut år efter år.

Skål i försilvrat tenn på lejonfötter, för Svenskt Tenn.

Anna Petrus var en av de första att med nya ögon se goda kvaliteter med tennet. På 1920-talet började man betrakta tennet som ett material som konkurrerade mer med det moderna glaset och keramiken än med metaller. Hon gjöt en del tennföremål hos Herman Bergmans gjuteri under tidigt 1920-tal, och började samarbeta med Firma Svenskt Tenn när företaget startade 1924. Visionen var att tillverka moderiktig tennkonst till rimliga priser, i egen verkstad.

Anna Petrus lejon

Lejonet kom att bli ett återkommande motiv i Anna Petrus produktion. Hennes lejon finns i olika former. Ibland som bärande element i en möbel, ibland som stiliserad dekor på en blomsterlåda eller en öppen spis. En del av hennes lejonföremål är i produktion av Svenskt Tenn än idag.

Lejonfigurin av Anna Petrus för Svenskt Tenn.

Anna Petrus medverkade på flera viktiga utställningar, däribland Köpenhamn 1919, Paris 25, New York 27. Hon gjorde också inredningsdetaljer i gjutjärn till M/S Kungsholm, Svenska Amerikalinjen och på 1930-talet exteriör utsmyckning till svenska studenthemmet i Paris.

Hon hade ett mycket säreget uttryck och behärskade flera konstnärliga discipliner. Hon var förutom formgivare också en hängiven dansare, och hon satte 1917 upp en modern dansföreställning tillsammans med Märta Kuylenstierna och Siri Derkert på Intima teatern i Stockholm.

Anna Petrus på auktion

Föremål av Anna Petrus är enormt eftertraktade på auktionsmarknaden, särskilt de unika och tidigaste föremålen. Det som finns kvar av hennes tidiga produktion är nämligen väldigt lite: inför en stor utställning 1920 brann hennes ateljé med alla verk ner. Hennes välkända lejonfiguriner, ljusstakar och takarmaturer når ofta höga belopp, tillsammans med hennes eleganta skålar och lockaskar i tenn. Ofta dekorerade med det ikoniska Petruslejonet, förstås.