Jonas Forsslund

1754–1809

Jonas Forsslund föddes 1754 i Fors socken i Jämtland och var en svensk porträttmålare och bildhuggare.

Han sysselsatt sig på lediga stunder med pastellmålning och några av hans studier uppmärksammats av hertig Carl vid ett besök i universitetsstaden. Genom hertigens försorg kom Forsslund till Stockholm.

Forsslund blev elev vid konstakademien, under det han fick enskild undervisning av Gustaf Lundberg. 1794 blev han ledamot av Målare- och Bildhuggareakademien och utnämndes därefter år 1800 till professor.

Senare sysselsatte sig Forsslund även med modellering och har efterlämnat en byst av Linné i brons. Han gjorde även medaljonger i gips och biskvi.

Forsslund är representerad vid bland annat Nationalmuseum i Stockholm.