Eduard Wiiralt

1898–1954

Eduard Wiiralt var en estländsk grafiker född 1898.

Han är vida känd som en av de främsta estländska grafikerna under 1900-talets första hälft.

Wiiralt föddes i staden Goubanitzy som tillhörde S:t Petersburg. När han var 11 år gammal så flyttade familjen till Estland där fadern hade fått arbete. Vid 17 års ålder började han studera för konstnären Nikolai Triik vid konstskolan i Tallinn. Studierna avbröts dock av den tyska ockupationen i samband med det första världskriget och även den ryska revolutionen.

Han återupptog sina studier vid konstskolan Pallas i Tartu men avbröts igen då det estniska frihetskriget bröt ut.

Mellan 1925-1938 bodde och verkade Eduard Wiiralt i Paris. Där utförde han bland annat sin kända etsning "Helvetet". Vid den Internatinoella grafikutställningen i Wien 1937 tilldelades han guldmedalj och med ansågs han också vara den främsta grafikern i Europa vid den tiden.

Efter Paris bodde han en tid i Marrakech i Marocko. Från den tiden så finner man motiv av kameler och lokalbefolkningen.

1939 bröt det andra världskriget ut och han hade då flyttat tillbaka till Estland. Han befann sig där under kriget och överlevde. 1944 försökte han ta sig tillbaka till Paris men det misslyckades och han hamnade istället i Tyskland och därifrån vidare till Sverige. Med anledning av att han spenderade tid i Sverige så är det inte allt för sällan som hans verk dyker upp här på auktionsmarknaden.

Hans motiv visar ofta människor eller djur. Inte minst hans blad "Sovande tiger" är välkänt. Landskapsbilder förekommer också.

Efter tiden i Sverige lyckas han ta sig tillbaka till Paris 1946. Där spenderar han sedan sin tid fram till sin död 1954 och ligger idag begravd på Père Lachaise kyrkogården.