Frans Larsson

1894–1957

Vi har ingen biografi för Frans Larsson just nu, men kolla igen senare!