Sven "X:et" Erixson

1899–1970

Vi har ingen biografi för Sven "X:et" Erixson just nu, men titta tillbaka snart!