Bert-Johnny Nilsson

1934–2004

Biografi

Bert-Johnny Nilsson föddes 1934 i Kristianstad och var en svensk grafiker och tecknare.

Nilsson utbildade sig vid Grafikskolan Forum i Malmö för Bertil Lundberg.

Hans tidigare målningar med erotiska-surrealistiska motiv. Målningarna som skapade en stämning av skräckteater som provocerade många betraktare. Senare arbeten består av kosmiska bilder med visioner av en katastrofhotad framtid för jorden.

Nilsson är representerad vid bland annat Moderna museet.